Ngày Xửa Ngày Xưa (Ea Sola Thủy)
Tác giả: Ea Sola Thủy

Bài ca chia biệt
Trong mơ gọi nhau cho bớt đau
Gọi bước xa bớt xa... gọi vực sâu bớt sâu
Tuy biết nơi kia giông tố dập vùi
Vẫn ra đi dựng cõi đời khác xưa
Chớp xanh xé mây chia cắt bầu trời
Suối khe chia cắt đất dày
tăm tối đêm thâu chia lìa nhật nguyệt
Tình người không cắt chia
sáng tỏ mai sau tâm can vằng vặc
Nước chảy đá mòn vẫn trọn tấc lòng sắt son
Chân trời vàng ráng đỏ tiếng chim xanh
Lưng núi mây bay chập chờn
bóng chiều chầm chậm chia đôi
Lâu nay đâu dám trái mệnh trời
Từ đây nguyệt bắt mệnh trời đổi thay


2/ Lời ca điệu Xàng xê

Bài hát dẫn chuyện
Chuyện xưa kể rằng
non nước sinh ra trong màu sương khói trắng
Nuí cao nhấp nhô vực sâu ẩn hiện
bóng linh hồn phiêu dạt như thực hư
Nào đâu thấy đốm sáng khuya rừng già xưa
Dò lối lần bước từ giã cuộc đời thần tiên
chốn trần ai cuồn cuộc gió di dân
Thuở khai thiên nối thời lập địa
thương nhớ người xưa phải chia đôi đường