Mưa Lạnh Trên Đèo (Lê Dinh)
Tác giả: Lê Dinh

Mưa trên bản xưa lưng đèo cao chập chùng
Mưa như đem cung đàn buồn gieo chốn buôn nghèo
Mưa như thương cô gái trong buôn ban chiều.

Mưa là gợi cho lòng mộng mơ
Mưa là gieo nỗi niềm thương nhớ
Buôn Tha La mưa lạnh lùng bao mái tranh chiều
Buôn Tha La năm tháng mưa trên lưng đèo.

Nghe thời gian đi vào cô liêu
Khi về nơi chốn xưa một chiều.

Thương nhớ về đâu khi chiều mưa bản nghèo
Buôn Tha La trong chiều tàn nghe tiếng mưa buồn
Mưa Tha La x ao xuyến tim bao cô Mường
Mong tình nhân trên đồi mưa bay
Quay về nơi mái nhà êm ấm.

Buôn Tha La mơ màng nhìn mưa giăng mắc núi đồi
Buôn Tha La trong tiếng mưa gieo bên trời
Bên vườn đồi cô Mường dệt tơ
Thương người đi chốn xa mịt mờ.

Buôn Tha La mơ màng nhìn mưa giăng mắc núi đồi
Buôn Tha La trong tiếng mưa gieo triền miên.