Loanh Quanh (Brother A Tuấn Anh)
Tác giả: Brother A Tuấn Anh

Sống xa những mệt nhoài
Sống xa những ngậm ngùi
Đi loanh quanh riêng tôi không ai gần kề
Đi bên tôi không ai gần kề
Dòng cuộc đời trong mãi mê
Có lúc sống trong mơ hồ
Có lúc sống trong yếu mềm
Cơn mưa rơi đưa đôi tay lau khô dòng lệ
Đôi tay lau khô dòng lệ
Bây giờ còn thiết tha.

Giờ đây là sao nếu mang một nỗi nhớ
Khi nhớ em trong đêm lòng anh còn buồn thêm
Bâng khuân một mình ngồi sầu
Vì thiếu vắng ôi tình cảm
Ôi thứ tha nhưng cuối cùng cũng vẫn chia xa.

Tôi đang về nơi đâu
Tôi đang về nơi đâu vắng tênh
Không cho tôi dừng lại
Go around, go around, go around babe.
Ngay bây giờ tôi nghe
Ngay bây giờ tôi nghe tiếng anh oh!
Như bao ngày nào go around. baby baby.

Nếu như hồi đó chúng mình còn bên nhau
Chỉ vì anh đã sai nên chúng mình lại xa nhau
Rồi khi tôi đang u sầu
Ngồi nhớ những ngày đầu
Ngồi nhớ những nụ cười
Baby I`m sorry, huhuhu, baby, go around.