Liên Khúc Live Show (Tùng Giang)
Tác giả: Tùng Giang

Liên khúc ngẫu hứng trong live show (http://hat.tkaraoke.com).