Kể Một Chuyện Tình (Truyện Ngắn & Nguyễn Ngọc Ngạn)
Tác giả: Truyện Ngắn & Nguyễn Ngọc Ngạn

Được thể hiện qua giọng đọc
của tác giả và Thanh Lam.
Mời các bạn lắng nghe...