Hội Xuân Quan Họ (Nguyễn Quang Thắng)
Tác giả: Nguyễn Quang Thắng

Hội hừ hừ…Hội hừ hừ hội hư…
Hội hừ hừ…Hội hừ hội hừ hội hư…

Rộn ràng! Rộn ràng rộn ràng ngất ngây
Ngợp trời! Ngợp trời ngợp trời sắc xuân
Quai thao em yếm thắm, em đi, đi trẩy hội
Áo the anh khăn xếp, anh đi, đi trẩy hội...

Hội xuân! Vui thật là vui!
Hội xuân! Tưng bừng khắp nơi!
Hội xuân! Xuân thật là xuân
Em mặc yếm thắm, em thắt lụa hồng
Em đi, đi trẩy hội non sông tưng bừng...

Hội xuân! Đến hẹn lại lên!
Hội xuân! Cho lòng xốn xang!
Hội xuân! Xuân thật là xuân
Mắt người lúng liếng khúc hát giao duyên.

Say ai trong câu hát
Anh đi, đi trẩy hội
Tìm ai trong câu hát
Em đi, đi trẩy hội...
Trong xuân xanh non nước
Ta đi vui trẩy hội...mùa xuân.