Hoa Đào Hoa Mai (Anh Thi Đi)
Tác giả: Anh Thi Đi

Quê Mẹ rực rỡ hoa đào
Quê con mai nở vàng sao giữa cờ.
Con trong lòng Mẹ bao giờ
Đào mai ghép lại thành cờ Việt Nam
*****
Cờ Việt Nam năm cánh sao vàng bay cao
Mang hình tổ quốc in trên khắp năm châu......
Mẹ Việt Nam một lần mang nặng đẻ đau
Dân Việt Nam chung một giọt máu đào.........
Con Việt Nam lện rừng xuống biển
Mấy ngàn năm nguồn cội tổ tiên.................
Tổ tiên xưa oai hùng dựng nước ban sơ
Đời đời sau thề nguyền vệ quốc giữ cờ.......
*****
Quê Mẹ Hà Nội thủ đô
Quê con giải phóng gọi Hồ CHí Minh.
Tương lai đất nước quang vinh
Mai đào mãi nở thắm cờ Việt Nam.

Xuân 1986
Anh Thi Đi