Hát Dưới Cờ Đảng Quang Vinh (Quang Vinh)
Tác giả: Quang Vinh

Việt Nam vững bền qua muôn gian lao
Trần Lý sáng ngời như ánh thái dương
Từng bước đi lên vượt qua bao khó khăn
Các dân tộc kề vai chung sức chung lòng.

Mùa thu cách mạng soi sáng vinh quang
Bình minh đã tỏa khắc non sông
Đường ta đi tới, ngày mai tươi sáng
Rạng rỡ muôn triệu trái tim.