Happy New Year Lời Việt (Trần Văn Toản)
Tác giả: Trần Văn Toản

Em chúc anh ly này
Nhìn trời đêm tàn đi pháo hoa
Anh với em, hai chúng ta
Vẫn cô đơn trên con đường này
Và bình minh
Vẫn không tươi đẹp
Rồi ngày mai nào đâu khác chi
Anh với em, hai chúng ta
Biết đi đâu trên con đường này?

Happy new year
Happy new year
Chào một năm với biết bao ước mơ trao tay
Ước mơ cho khắp nơi yên vui mà không chiến tranh
Happy new year
Happy new year
Chào một năm khắp nơi nơi bước qua đêm đen
Hãy xua đi hết bao tan thương
Và ban phước an lành
Đến cho muôn nhà.

Anh với em đang nhìn
Về một năm mà ta bước qua
Trong mắt em, trong mắt anh
Sáng lên bao nhiêu gương hy sinh
Nhìn một năm
Bước qua tro tàn
Cuộc đời ta đầy bao lấm lem
Anh với em, đôi chúng ta
Vẫn cô đơn trên con đường này
Biết đi đâu đây
Biết đi đâu đây?

Happy new year
Happy new year
Chào một năm với biết bao ước mơ trao tay
Ước mơ cho khắp nơi yên vui mà không chiến tranh
Happy new year
Happy new year
Chào một năm khắp nơi nơi bước qua đêm đen
Hãy xua đi hết bao tan thương
Và ban phước an lành
Đến cho muôn nhà.

Ôi nay đã tan rồi
Nào mộng mơ mà ta đắp xây
Hoa trắng bay
Tan tác rơi
Đã mang theo đi sang hư vô

Mừng năm mới
biết bao con người
Đợi một năm về bao đổi thay
Cho thế gian
Cho chúng ta
Bước thênh thang trên con đường này
Cuối năm nay.

Happy new year
Happy new year
Chào một năm với biết bao ước mơ trao tay
Ước mơ cho khắp nơi yên vui mà không chiến tranh
Happy new year
Happy new year
Chào một năm khắp nơi nơi bước qua đêm đen
Hãy xua đi hết bao tan thương
Và ban phước an lành
Đến cho muôn nhà.