Hạnh Phúc Không Thể Mua Bằng Tiền Và Vàng (Trần Nghiệp Hoàng)
Tác giả: Trần Nghiệp Hoàng

Hạnh Phúc Không Thể Mua Bằng Tiền Và vàng
Sáng tác: Tần nghiệp hoàng
Hạng phúc của chúng ta không thể mua bằng tiền hay vàng
Hạnh phúc phải tự trái tim thật lòng
Anh không hờn em và anh cũng không trách em
Chỉ tại vì anh đã không nhận ra sơm hơn
Vì tất cả niềm đâu cũng do anh chuộc lấy thôi
Giờ quên đi để trái tim bớt sâu
Qua bao niêm đau ngày mai anh sẽ tốt hơn
Và anh sẽ không yêu lầm nữa
Đả qua bao nhiêu lần , nhìn em vui với ai ngoài kia đó
Anh phải làm sao khi thấy em như vậy vì sao em quá vô tình với anh
Anh chỉ muốn em thật lòng, ma sao tất cả chỉ là dối gian
Gời anh phai quên dĩ vãng không mong đợi
Gời anh pải quên nỗi đâu.
Hạng phúc của chúng ta không thể mua bằng tiền hay vàng
Hạnh phúc phải tự trái tim thật lòng
Anh không hờn em và anh cũng không trách em
Chỉ tại vì anh đã không nhận ra sơm hơn
Vì tất cả niềm đâu cũng do anh chuộc lấy thôi
Giờ quên đi để trái tim bớt sâu
Qua bao niêm đau ngày mai anh sẽ tốt hơn
Và anh sẽ không yêu lầm nữa