Gió Thoảng Hương Duyên (Vũ Thành)
Tác giả: Vũ Thành

Chiều nay tình thương thoáng vương bên lòng
Một phút mơ màng ngàn kiếp chờ mong
Tình sầu biệt ly sắp chia đôi đường xa vắng
Cách nhau muôn trùng ngoài cõi xa xăm

Mây trời ngàn phương vấn vương
Bên tia nắng vàng, tim ta lẻ bóng
Chim ngàn từng đôi sát nhau tung trời liền cánh
Hãy mau đưa ta tới chân mây xa

Chiều nay tình xưa thoáng như hoa tàn phai hương
Một phút mơ màng ngàn kiếp buồn thương
Tình sầu biệt ly sắp chia đôi đường xa vắng
Cách nhau muôn trùng lòng thấu lòng chờ

Gắng vui cho hồn quyến gió
Cố quên bao lời gắn bó
Gió ngân cung đàn dịu vơi đau thương
Cố quên bao lời đính ước
Nhắc chi duyên tình kiếp trước
Nắm giây tơ trùng niềm ý say sưa

Hãy vui với đàn, với tia nắng vàng, với chim hót ngàn
Ngàn lời say mơ, cho lòng quên nhớ
Cho hồn tràn muôn ý thơ
Hãy say với đời, liễu buông rối bời
Cánh chim xa vời vời, ngoài mây trắng
Quên người xa vắng, quên sầu cay đắng
Tơ lòng buông lắng trong mơ
Cố quên nhưng lòng vẫn nhớ
Nhớ bao lời thề đã lỡ
Tiếc giấc mơ vàng, tàn với trăng xưa

Mây trời ngàn phương vấn vương
Bên tia nắng vàng, riêng ta lẻ bóng
Chim ngàn từng đôi sát nhau tung trời liền cánh
Hãy mau đưa ta tới chân mây xa

Chiều nay tình xưa thoáng như hoa tàn phai hương
Một phút mơ rồi ngàn kiếp buồn thương
Tình sầu biệt ly đã chia đôi đường xa vắng
Cách nhau muôn trùng lòng thấu lòng chăng.