Giáng-sinh Thanh Bình (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

....
Xin chúc mọi người một đêm GIÁNG -SINH AN -LÀNH

......Trời lập đông ....rồi em ...
Mùa giàng sinh đang đến thật gần .....
mUÔN vì sao lấp lành ...chiếu sáng khắp nơi ....
Đêm nay , Chúa con sinh ra đời ...
Ban an bình ...cho con người hạnh-phúc trào dâng ...
................../ ban phát cho khắp muôn dân .......

Trời lập đông ...rồi em ..!
Mùa giáng sinh là của mọi / muôn người ...
Từ nay ...Tiếng cười của các em thơ ...
Và niềm vui của những Cụ già ...thắm thiết / mãi mãi ,,Yêu-thương

Đk : giàng sinh ..năm nay ....an bình
Chúc mọi người hạnh phúc đầy vơi ....
Chúa làm người / giáng trần ..Ta tưng bừng chào đón ..khắp nơi ..

Trời lập đông ..rồi em ..!
Hai đứa mình ..đi lễ năm nào ...
Cúng quỳ nguyện cầu ..xin Chúa trên cao ...
Nay giáng trần / Cúi xin Ngài ban hạnh-phúc cho Chúng con

Trời lập đông ..rồi em ...
Trời lập đông ...........rồi .. em ( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan NOEL 2016