Em Ơi ! Saigon Không Có Muà Thu (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

..SÀI GÒN không có mùa thu...
Sài gòn chỉ có lá rơi .../ bay
SAIGON không có mùa thu ...
Sài gòn chỉ có mưa rơi ....có mưa ..rơi .../ bay..

Mưa saigon buồn lắm em Ơi !...
Mưa saigon hàng cây me xanh gãy đổ ...
Mưa saigon làm ủ rũ lòng tôi ..tâm hồn tôi ...
Mưa saigon mây sương mù giăng khắp nơi .../ giăng lối ta về ...

Mưa tuôn chảy tràn ngập lối ta về ...ngập lối đi ...
Mưa tương tác / tuôn chảy dòng người ...chen nêm ...đua chen đông chen
Mưa làm Phố xá lên đèn ...Mưa làm hàng quán quạnh hiu ...
Mưa tuôn về con xóm nhỏ ...ngõ nhỏ ...
Mưa đi qua ngõ nhỏ nhà ai .../ xóm vắng ...
Mưa tưới mát cảnh dòng đời cơ cực .....
Mưa như níu bước chân ai qua ....
Mưa níu nhẹ ...bước chân ai ..ta.về ....
Mưa như níu bước chân ai qua ....
Mưa níu nhẹ ...bước ......chân.. ai ...về ....( Fine )

Ns Hoàng Minh Dan 06/2018