Em Ở Đâu_ Chí Tài (Chí Tài)
Tác giả: Chí Tài

Em Ở Đâu
Tác giả: Chí Tài
k a r a f u n
d o t h a n h

Màn đêm đã buông dần
Đèn hiu hắt cô quành......
Nhớ em......, anh muốn thét lên......
Trong đêm dài

Nằm nhớ những kỷ niệm
Gặp nhau phút.... ban đầu
Mắt em, ôi đôi mắt ấy!......
Anh về..... nhớ nhung.......

Em ở đâu.......
giờ này, em ở đâu?
Trong lòng anh.....
từng ngày....
vẫn nhớ thương em
Em ở đâu?....
Ngồi buồn nhìn ánh sao đêm
Trên đường khuya....
một mình lặng bước trong mưa...

Em ở đâu....
giờ này,.... em ở đâu?
Ôi nụ hôn.....
nồng nàn ngày ấy trao nhau.....
Nhưng giờ đây.....
một mình phòng vắng đơn côi
Đêm từng đêm....
gọi thầm gọi mãi....
tên em.......


Màn đêm đã.... buông dần
Đèn hiu hắt.... cô quành
Nhớ em,....
anh muốn thét lên
Trong đêm dài

Nằm nhớ những... kỷ niệm
Gặp nhau phút.... ban đầu
Mắt em,.... ôi đôi mắt ấy!.....
Anh,,, về.... nhớ .... nhung.....

@ @ @ @

Em Ở Đâu
Tác giả: Chí Tài
k a r a f u n
d o t h a n h

Em ở đâu....
giờ này,.... em ở đâu?
Ôi nụ hôn
nồng nàn ngày ấy trao nhau
Nhưng giờ đây
một mình phòng vắng đơn côi
Đêm từng đêm
gọi thầm gọi mãi... tên em...


Màn đêm đã buông dần
Đèn hiu hắt.... cô quành
Nhớ em,....
anh muốn thét lên
Trong đêm dài

Nằm nhớ những... kỷ niệm
Gặp nhau phút.... ban đầu
Mắt em, ôi đôi mắt ấy!.....
Anh về.... nhớ nhung.....


Em ở đâu...
giờ này, em ở đâu?......
Anh ngồi đây.....
từng dòng nhạc viết đến em
Phương trời xa.....
tình này sẽ mãi không phai.....
Trao về em.....
một người....
mà anh trót.... yêu

Anh đã...... yêu......
Anh sẽ mãi..... yêu..... em.......

sài gòn 1 2 * 2 0 1 4