Đường Tình Quanh Co (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

....
Ai có yêu nhau Ở đời ...
Thì yêu nhau thật tình / thật Lòng ...
Đừng có lăng nhăng / loanh quanh
Hay là gian dối ...
Vì Tình yêu / duyên Ở Đời không có bao nhiêu ..../ chẳng cò bao nhiêu
Khi yêu thật lòng / một lần là chết một lần ...

Khi yêu là không hề / tính toán
Khi / Chứ yêu là chỉ biết yêu thôi ...
Vì Sống ở đời không có bao nhiêu / lâu ../
( Vì trên cuộc đời / đường đời thường lắm gian truân / quanh co GẬP GHỀNH ..)
Khi yêu . yêu rồi mới hết / vơi hết Sầu đau ...( Ai cò ....)

Tình đời thường / Đường lắm quanh co/ gập ghếnh .../ quá quanh có , sỏi đá...

Nếu không yêu thì ta không đứng vững/ sống nổi với / trên đời .../ sống được với đời ...( Fine)

Ns Hoàng Minh Dan 02/07/2017
Viết về đời ta hay đời Người ..Xin Thân tag ai đồng cảm ...