Đời Vẫn Còn Cô Liêu ... (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

Mưa có rơi ...mưa sẽ nghỉ ngơi...
Mây có bay ...mây sẽ dừng trôi '
gió có Thổi gió không vội vàng ...
Mà sao Cuộc đời vẫn lắm / thấy trái ngang ...
Để Ngày mai khi thấy mưa rơi ...Tôi vẫn buồn
Để Ngày mai khi ngắm mây bay ...tôi không vui ...
/ khi nghe gió thổi ...tôi vẫn / không vui ...
Vì Cuộc đời còn bao trắc -trở / trăn -trở ..
Vì / để Cuộc đời còn lắm Chua cay / chua ngoa ...( Mưa có ...).

Xin cho tôi MỘT LẦN CƯỜI / tìm lại nụ cười ...
Xin cho tôi tìm / làm lại Cuộc đởi ...Trong cõi đời ...Hư vô ..( Mưa có ...).

.../ Cõi tạm một thoáng / thoang thoáng ....hư vô ....

Ns Hoàng Minh Dan 09/2017 Hát tag bạn bè ...