Đôi Đường Biệt Ly (Khả Tú)
Tác giả: Khả Tú

Ngày chia tay nói không nên lời vì ngày mai cách xa nhau rồi
Xé nát tâm hồn lứa đôi
......