Đêm Nhạc Phạm Quang Hóa (Phạm Quang Hóa)
Tác giả: Phạm Quang Hóa

Giới thiệu tập ca khúc " CHÚT TÌNH ĐÀ LẠT" đêm 03/01/ 2015
Phát hành CD CHÚT TÌNH ĐÀ LẠT