Để Lại Cho Nhau (Người Ở Lại)
Tác giả: Người Ở Lại

để lại cho nhau nụ cười trên môi
để lại cho nhau một ngày yên vui
nhưng xin đừng nói mai anh trở lại
để chờ mong vương sầu lên mi

để lại cho nhau một lần chia phôi
để lại cho nhau vài lời trăn trối
anh theo cuộc chiến cho em ở lại
để nhung nhớ mặt buồn lên vai

đường anh đi còn nhiều chông gai
tóc em dài còn nhiều nhớ thương
đường anh đi là đường chiến binh
thôi đôi mình hẹn lại mai sau

Mẹ Việt Nam ơi nghìn trùng xa xôi
còn mặn trên môi từng giòng nước mắt
ai cho phận gái sống trong thời loạn
để ôm con nhìn chồng ra đi

Mẹ Việt Nam ơi còn đàn con đây
là còn hy sinh để Mẹ còn sống
nhưng xin đừng nói đến câu hòa bình
vì dân tôi còn sống đọa đày

đường anh đi là tìm tự do
tóc em dài còn nuôi ước mơ
đường anh đi là đường chiến binh
thôi đôi mình hẹn khi hòa bình