Còn Ta Với Nồng Nàng (Quốc Bảo)
Tác giả: Quốc Bảo

Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm cho xôn xao qua giấc mơ