Chung Quanh Tôi (Truyện Ngắn & Nguyễn Ngọc Ngạn)
Tác giả: Truyện Ngắn & Nguyễn Ngọc Ngạn

Trong truyện ngắn này tác giả
kể về cuộc sống của một người anh
và những cô em gái cùng những thứ mới mẻ chung quanh
khi mới rời Việt Nam qua nước ngoài.
Số phận và những toan tính đời thường
được thể hiện qua giọng đọc của tác giả và kịch sĩ Hồng Đào.