Chúa Chọn Con Là Mục Tử (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

CHÚA CHỌN CON LÀ MỤC TỬ
Ns Hoàng Minh Dan
( Viết Tag các Cha và tu sĩ )
______________________________________________
...Khi Chúa chọn đời con là linh mục ...
Ngọn gió thổi qua đầu cũng được Chúa chở che ..ban cho

Khi Chúa chọn con là Mục tử
Con xin khắt đầu.. cầu xin Chúa ban Ơn ....sáng soi

Đời con cũng đã an phận thủ thừa ...thật là nhiều
Nhưng so với bao con người đời còn bao nhiêu trái ngang ...nỗi oái ăm
Xin Chúa đổ tràn hồng ân xuống cho con người
Cho cuộc đời linh mục của con luôn sống trong ủi an ..hồng an ..an vui
Vì Tình yêu Chúa luôn mãi vững vàng ....vẹn toàn

Ngài bảo ban con hãy cho đi cho đi để đón nhận...
Để cuộc đời luôn mãi sống trong hạnh phúc Ngài ban...
Cuộc đời vơi hết lầm than ....vơi hết khổ đau ...
Con người luôn sống trong Bình an ..( Fine )

Minh Đan 15/11/2018