Chiều Xuân Nhớ Mãi (Nhạc Bùi Quang Ân, thơ Hoàng Quang Thuận)
Tác giả: Nhạc Bùi Quang Ân, thơ Hoàng Quang Thuận

Có phải người thật đó bác Văn
Thật hay mơ con người huyền thoại
Thật hay mơ chiều xuân nay nhớ mãi
Giọng Quảng Bình Bác nói ấm không gian

Ngoài hiên xuân dưới ánh nắng vàng
Đôi chim nhỏ chuyền cành ca hát mãi
Quảng Bình ơi! Một người con huyền thoại
Đã đi vào lịch sử hành tinh

Quảng Bình ơi! Mảnh đất anh linh
Kiến Giang ơi! Dòng sông xanh mát
Một chiều xuân gặp Bác
Sao nghe lòng thổn thức rưng rưng

Thật hay mơ ta gặp vị anh hùng
Tóc bạc trắng một thời binh lửa
Ánh nhân từ mắt Bác phủ mênh mông
Bác Văn ơi! Con nhớ mãi chiều xuân