Chiều Thu Tím (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

...
Chiều loang thoáng / thoang thoáng mùa thu đang về ...
Tiếng gió thổi lung lay hai hàng cây / hàng cây xanh
Một mình đi lang thang trên phố vắng ...
Bóng người về hay bóng nắng chiều thu ..

Thu bay bay / rơi bay lòng thêm buồn vời vợi ...
Cho người phương xa lạc bước chân qua ...
( cho người tha hương lạc lối ai xa ...)

Chiều thoang thoáng lẻ loi trên đường
Gió vi vu thổi lao xao ngập hồn tôi ...bay đây đó ...
Một mình tôi trống vắng với ..lê tha bước chân não nề ..
Chiều / Người còn đây nhưng bóng người Chiều ..đâu xa ..xa xa

Thu Qua ..hè về / nhè nhẹ ...bên chiều thanh vắng hoang vắng
Thu sang hè tàn chiều thu ..sâu lắng / thu buồn trống vắng ..

Đời người tha hương / phương sao mãi còn long đong ...
Lúc Vui lúc buồn sâu thẳm ...bóng ...Áng Chiều Thu ...

Thu qua hè về ...Một Chiều thanh vắng ..
Bóng ai đi xa ..sao..xa mãi cách lòng ta ../ xa thẳm lòng ta ...
Đời Người trăn trở / trắc trở ...qua chuyện tình ta dang dở ...
Chiều Thu tím qua rồi Nay còn nhớ mãi với ...những Ngày ...Qua ...

Chiều loáng thoáng mùa thu đang về ...
Tiếng gió thổi lung lay hai hàng cây / hàng cây xanh
Một mình đi lang thang trên phố vắng ...
Bóng người về hay bóng nắng chiều xa...

Chiều hoang vắng lẻ loi bên thềm ..bên Đời ...
Tiếng gió thổi thì thầm lao xao tiếng lá rơi ..
Một mình tôi ...trống vắng với chân não nề ...
Người còn đây nhưng bóng người đâu xa....

Thu Qua ..hè về / nhè nhẹ ...bên chiều thanh vắng hoang vắng
Bóng ai đi xa ... xa cách mãi lòng ta ...
Đời người cách trở qua chuyện tình ai dang dở .

Chiều thu tím qua rồi ...nay còn mê mải / miên man với bóng chiều ...xưa ....xưa ..( Fine)

Ns Hoàng Minh Dan
Chiều thu tháng 06/2018