Chào Đón Xuân Về (Nhạc Ngoại [Lời Việt: Lời Xuân Độ])
Tác giả: Nhạc Ngoại [Lời Việt

Chào đón xuân về
Nhạc ngoại
Lời : Xuân Độ
Mùa xuân sang chim hót ca
Ngàn bông hoa khoe sắc hương,
Người muôn phương thăm cố hương,
Đón xuân sang vui đoàn viên.

Rap: Mùa xuân sang chim hót ca
Ngàn bông hoa khoe sắc hương,
Người muôn phương thăm cố hương,
Chúc nhau vui bình an.

Những cánh én lượn trên trời cao,
Báo tin vui mùa xuân đang tới rồi.
Xuân đang sang tran lan mọi nơi,
Tiêng chim ca đào mai khoe sắc màu.

Xuân đang sang khắp muôn nơi,
Ta bên nhau đón xuân sang.
Vui bên nhau hát ca vang,
Đón xuân sang mừng xuân Thái Hòa.