Cây Trúc Xinh (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh)
Tác giả: Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

[Dân Ca Quan họ Bắc Ninh]
Nữ :Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc, qua lối nọ như bờ ao.
Nam: Chị hai xinh tang tình là chị hai đứng, đứng nơi nào hoa lới như cùng xinh.
Nữ : Đứng đứng nơi nào hoa lới như cùng xinh.

[Vọng cổ Câu 1 & 2]
Nam: Hò...ơ..ơ. ơ chứ trúc xinh trúc mọc bờ ao em xinh em đứng nơi nào cũng xinh.
Qua thương em mà em quá vô tình nên một mình qua đứng nơi đâu cũng… âu... sầu.
Trúc xinh trúc mọc bên cầu, em xinh em đứng nơi đâu mà không biết qua sầu qua nhớ vậy em?
Nữ : Tại anh thương nên mới quá lời khen chứ em tay chai da nám mà xinh cái nỗi gì.
Nam: Đẹp như em là đẹp nết đẹp tài chứ đẹp mặt đẹp mày thì xưa rày qua đâu có để ý.

Nữ : Anh nói anh thương em không phải tại em đẹp mặt đẹp mày mà bởi em đẹp tài đẹp nết?
Nam: Ờ phải rồi tại vậy đó em hai.
Nữ : Anh hai à anh nói là nói cho vui vậy chứ không phải thiệt lòng, chắc anh nghĩ em là hạng mèo mả gà đồng.
Nam: Em hai à em nỡ lòng nào mà nói vậy nè có Đất nè có Trời chứng thật cho lòng qua đó.
Nữ : Em biết quá mà anh hai miệng thì nói anh thương em vì tài mến em vì nết,
sao lại học thói đi ngang về tắt đón ngõ chặn đường chọc ghẹo làm chi.

[Dân Ca Quan họ Bắc Ninh]
Nữ: Cây trúc xinh tang tình là trong gió lặng qua lối nọ như mưa rào.
Nam: Lòng tôi yêu tang tình là chị hai có có dạ nào hoa lới như làm ngơ, có có dạ nào hoa lới như làm ngơ.

[Vọng cổ Câu 5 & 6]
Nữ : Hổng phải em làm ngơ nhưng tại anh hai làm cho em nghi ngờ trong dạ,
anh nói thương em mà nếu em thương lại thì năm ngày mười bữa là anh chán… em rồi.
Nam: Bụng dạ qua mà có vậy đó nghe cho…
Nữ : Thôi anh hai ơi đừng có thề bồi, muốn biết lòng người phải xem ý ăn tánh ở chứ bụng dạ đàn ông mà như là thoa mỡ nên thề thốt nó trơn lu hà.
Rồi mai mốt đây nhàn cá mịt mù một mình em ở lại chịu sầu chịu khổ,
chứ còn anh có gì đâu mà than mà thở, thôi xin lỗi anh hai nghen, anh ở đó em dìa.
Nam: Em dìa thiệt sao em hai?
Nữ : Dạ thiệt.
Nam: Em hai à, qua hỏi em vậy chứ Trúc xinh trúc còn mọc bên đình còn em để qua đứng đây có một mình đành sao?
Nữ : Anh hai à, anh nói là trúc xinh trúc mọc bên đình
Nam: Ờ
Nữ : Vậy thì anh hai vui dẫu có đứng một mình anh hai cũng vui.
Nam: Vui vui sao nỗi mà vui, qua nói gì em cũng không vừa ý hết.
Hễ nói với em thì em nói là qua chặn đường đón ngõ bằng không bày tỏ thì làm sao cho em hiểu lòng qua bây giờ?
Nữ : Nhà em chắc anh hai biết chứ anh hai?
Nam: Hổng biết nhà e chứ biết nhà ai bây giờ?
Nữ : Vậy thì xin anh để cho em về. Nếu mà bụng dạ anh thiệt thà xin nhờ người tới đó thưa với mẹ già rồi,
Nam: Rồi sao?
Nữ : Rồi em ưng.