Bóng Đời Thênh Thang (Hoàng Minh Dan)
Tác giả: Hoàng Minh Dan

...
Hỡi bóng ơi là bóng ..bóng đời thênh thang ...
Hỡi bóng ơi là bóng ...bóng lòng mênh mang ...
...Cuộc sống tràn đầy / tràn lấp những dối gian ...
và Cuộc đời này chỉ toàn giả dối ....

Hãy sống cho thật lòng ...
Để khi mai ta không còn gì ...
Hãy sống cho thật lòng ..tình ..
để mai khi ta chết đi ...ra đi ..
Ta thấy thanh thản đời mình .....ta

ĐK :{ Tình yêu và lẽ sống ...chỉ là trừu tượng ..ảo vọng ...
Tình yêu và lẽ sống là ƯỚC MƠ ....ĐỜI NÀY ...

....ước mơ ...ước mơ ..ước mơ ...đời này ( Fine)

Ns Hoàng Minh Dan 07/2018