Biển Vẫn Đợi Chờ (Truyện Ngắn & Nguyễn Ngọc Ngạn)
Tác giả: Truyện Ngắn & Nguyễn Ngọc Ngạn

Qua giọng đọc Hoa Sương và tác giả
với nội dung kể về tình yêu thật đẹp
Mời các bạn đón nghe...