Bài Thơ Tặng Mẹ (Thiên Ân)
Tác giả: Thiên Ân

Nhìn lá chiều rơi ta nhớ mẹ hiền
Biết bao công lao người xây đắp
Mong con mình lớn khôn...