Bài Thơ Cuối Cùng (Thiên Ân)
Tác giả: Thiên Ân

Bài thơ này em viết tặng anh
Những tháng ngày chúng ta bên nhau
Nay còn gì đâu...