40 Năm, Thương Nhớ Nào Nguôi (Michelle-Tuyết Lan)
Tác giả: Michelle-Tuyết Lan

Từ miền xa chất ngất nhớ nhung
Song biển mênh mông bao la muôn trùng khơi
40 năm là muôn vàn nổi nhớ