Loan Tin Mừng
Tác giả: Chưa Biết

1. Rừng khuya bừng lên ánh sáng.
Do từ một mồi lửa mong manh.
Mùa đông dường như biến mất.
Lửa hồng rạng ngời xoá giá băng.
Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban.
Khác chi lửa lan trong rừng.
Bạn đã yêu Ngài.
Bạn muốn muôn người,
Ðược sống trong yêu thương Trời.

2. Mùa xuân đẹp tươi đã đến.
Cây rừng ngàn màu sắc hân hoan.
Ðàn chim đùa vui trong nắng.
Dưới bầu trời lặng lẽ bao la.
Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban.
Khác chi mùa xuân tươi đẹp.
Bạn đã yêu Ngài.
Bạn muốn ca mừng,
Bạn muốn loan cho muôn người.

3. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa.
Ðã vào cuộc đời chính tôi đây.
Cầu mong tình yêu thương ấy.
Cũng vào cuộc đời mỗi anh em.
Rồi đây mọi người thương mến nhau.
Khác chi người thân muôn đời.
Vì Chúa yêu người.
Ngài muốn muôn người,
Ðược sống trong yêu thương Trời.