Không Nghe Không Thấy Sẽ Không Đau (Hoàng Châu)
Tác giả: Chưa Biết

Tôi một lần yêu tôi một lần khóc
Cho trọn tình cuối
tình mãi tháng năm mong chờ
Tôi một đời thương tôi một đời nhớ
Tình xa con tim lạnh căm

Cho dù tàn phai, cho dù tình lỡ
Hỡi người tình hỡi
dù có cách xa nhau rồi
Xin người đừng đem trao lời tình đắng
Đừng xem lỗi lầm là riêng ai

Người vui bên tình mới
Xin đừng nêu tên tôi
đừng đem tôi che lấp đi lỗi lầm
Cười vui bên người kia
Xin đừng đi những chốn quen
làm cho tim tôi thêm đớn đau

Đừng để tôi nhìn thấy
Anh cùng ai trong tay
quả tim không ai bóp nhưng lại đau
Đừng để tôi được nghe
Nghe miệng đời thế gian
vì nhân gian hay có câu
Tai không nghe mắt không thấy
tim sẽ không đau