Giây Phút Này
Tác giả: Chưa Biết

đến phút cuối em chợt nhận ra -
anh là người em yêu
trong suốt cuộc đời này